WhatsApp BuurtPreventie STAD Landen


Om een veilige en leefbare woonomgeving te creëren, spelen onze veiligheidsdiensten als politie getevallei en gemeenschapswachten een belangrijke rol. Maar ook jij kan helpen! Sluit je aan bij het veiligheidsproject WhatsApp Buurtpreventie. Hierbij worden buurtbewoners verenigd in een WhatsApp groep, om zo een oogje in het zeil te houden in hun buurt of wijk. Door samen met de politie alert te zijn voor verdachte signalen, kan er sneller worden opgetreden. 
Werkzaam in heel België, waarbij we een goede samenwerking hebben met steden/gemeenten en politiediensten. WABP (Whatsapp buurtpreventie) is eveneens voorgesteld aan de Federale overheid (FOD) veiligheid en preventie. Zij moedigen daarom ook ieder initiatief aan die het sociale aspect en veiligheid in de buurt bevorderd, mits de wet gerespecteerd wordt, en meer bepaald de wet op de privacy, antidiscriminatie, racisme en de wet waarbij private milities worden verboden.
We hebben onze handelaars en vrije beroepen niet vergeten. Ook deze doelgroep heeft een speciale WhatsApp groep voor hun specifieke noden. Waarnaar alvast onze dank uitgaat naar de talrijke aangesloten handelaars die deze dienst naar waarde weten te schatten. Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang om van een WhatsApp Alarm App groep een succes te maken.
Binnen dit systeem zien wij ook dat contact tussen nabijgelegen groepen heel belangrijk is. Hierdoor gaat geen waardevolle informatie verloren bij doelgerichte acties. Uit onderzoek is gebleken dat een verdachte toch goedwerkende buurtpreventies zal vermijden.
Digital buurtpreventie is een burgerinitiatief, voor en door burgers. En bovenal is het systeem gratis en vrijblijvend ook voor handelaars en vrije beroepen.
We hebben een video on-line als voorbeeld die u zeker een beeld geeft van de goede werking van het systeem en zich reeds meermalen heeft bewezen.
Aanrader om even naar te kijken (vergeet niet het geluid op de video aan te zetten).

Samen Sterker en veiliger