WhatsApp BuurtPreventie STAD Landen

** WhatsApp Buurtpreventie België Registratiesite **

Wij zijn 5 vrijwillige burgers, die de veiligheid van onze buurt en stad een hoge prioriteit geven. In onze groep bevinden zich gepensioneerden, preventieadviseurs en personen in de computerwereld (ICT). Sinds december 2017 proberen wij de burgers actief mee te laten werken aan de veiligheid van onze stad en deelgemeenten.

Werkzaam in heel België, waarbij we een goede samenwerking hebben met steden/gemeenten en politiediensten. WABP (Whatsapp buurtpreventie) is eveneens voorgesteld aan de Federale overheid (FOD) veiligheid en preventie. Zij moedigen daarom ook ieder initiatief aan die het sociale aspect en veiligheid in de buurt bevorderd, mits de wet gerespecteerd wordt, en meer bepaald de wet op de privacy, antidiscriminatie, racisme en de wet waarbij private milities worden verboden.

Via de online applicatie (WhatsApp), op smartphone/tablet of PC is het mogelijk om samen met je buren van onze stad een oogje in het zeil te houden. Vroegtijdige alarmering kan veel verschil maken.

In samenwerking met politie getevallei en stad Landen, zorgen we met zijn allen voor een veiligere buurt.
De ogen en oren van burgers zijn een meerwaarde voor onze politie en hulpdiensten.

We hebben onze handelaars en vrije beroepen niet vergeten. Ook deze doelgroep heeft een speciale WhatsApp groep voor hun specifieke noden. Waarnaar alvast onze dank uitgaat naar de talrijke aangesloten handelaars die deze dienst naar waarde weten te schatten. Goede samenwerking en beheer is van essentieel belang om van een WhatsApp Alarm App groep een succes te maken.

Binnen dit systeem zien wij ook dat contact tussen nabijgelegen groepen heel belangrijk is. Hierdoor gaat geen waardevolle informatie verloren bij doelgerichte acties. Uit onderzoek is gebleken dat een verdachte toch goedwerkende buurtpreventies zal vermijden.

Digitale buurtpreventie is een burgerinitiatief, voor burgers en door burgers, door samen te werken maken we “allen” onze buurt veiliger!
En bovenal is het systeem gratis en vrijblijvend ook voor de handelaars.

We hebben een video on-line als voorbeeld die u zeker een beeld geeft van de goede werking van het systeem en zich reeds meermalen heeft bewezen.
Aanrader om even naar te kijken ( vergeet niet het geluid op de video aan te zetten ).

Wil je meewerken aan een veiliger Landen gelieve ons te contacteren.

Samen Sterker en veiliger