Voor wie ?

WABP is er voor iedereen die zijn buurt veiliger wil maken. Beheerders en leden melden zich aan vanuit alle hoeken van België en Nederland. Een typisch beheerders/leden profiel bestaat niet, het blijkt een gezonde dwarsdoorsnede van de samenleving te betreffen, uit alle beroepsgroepen, leeftijdscategorieën, achtergrond of sekse komen deze digitale buurtbeveiligers.

De enige rode draad die wij onder de immer groeiende groep beheerders en leden hebben kunnen ontwarren is een betrokkenheid met de buurt en de wil om zich in te zetten voor de leefbaarheid en veiligheid daarvan.

Onder de beheerders zien we een flink aantal gepensioneerden, die het prettig vinden hun steentje op deze manier bij te dragen in de buurt. Blijvende uitdaging blijft voor WABP, om ook hen die minder affiniteit hebben met de almaar sneller digitaliserende samenleving, te betrekken bij deze digitale burgerinitiatieven.

Voor senioren die geen smartphone/WhatsApp hebben en nog in het bezit zijn van oudere toestellen kunnen eveneens lid worden door hun te laten inschrijven door een familielid, vriend, kennis of buur.
Met hun gegevens zullen wij een telefoonnummer ter beschikking stellen waar ze hun bevindingen kunnen melden. Uiteraard is nog steeds het bellen van de 112 van toepassing alvorens men onze diensten verwittigd. De beschikbare beheerder zal dan hun melding posten in de desbetreffende groep.

We laten onze senioren niet aan de zijlijn staan en proberen hun actief te laten meewerken. 

Het volmaakt antwoord hebben wij nog niet gevonden, maar we blijven dapper doorzoeken. Deze groep blijkt namelijk sterk buurtgericht en betrokken bij wat er in de straat zich voordoet en is daarom van grote waarde binnen het buurtinitiatief!

Hoe werkt het ?

Een WABP, WhatsApp Buurt Preventie, is een groep in de chat App WhatsApp, waar één of meerdere beheerders boven staan en proberen alles te coördineren.
Dit om te vermijden dat de groep een babbelbox of ongecontroleerde media word.

Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte kunnen brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt.

Op deze manier kunnen buren met elkaar op laagdrempelige manier hun buurt veiliger krijgen en houden.

Het is de bedoeling dat alleen alarmerende meldingen worden geplaatst, de beheerder zal hier toezicht op houden.

Bij een alarmerende situatie belt men altijd eerst de 112 en informeert daarna de buren via de groep.

Wat is de Regel M.A.A.T. Methode?


De afkorting M.A.A.T. staat voor Maandelijkse Alarm App Test.

Als er in een WABP groep al enige tijd geen meldingen zijn gedaan, vragen leden zich weleens af of de groep nog wel actief is.

In dat geval sturen beheerders met enige regel M.A.A.T. een test bericht, bv. elke maand/ kwartaal, om te laten weten dat de groep nog wel actief is.
Voor Landen hebben we gekozen om dit elke “eerste” maandag van de maand tussen 17-20 Hr te laten gebeuren, uitgezonderd indien maandag op een feestdag zou vallen wordt het verschoven naar dinsdag.

Mocht u een dergelijk bericht ontvangen dan hoeft u daar niet op te reageren, minder urgente berichten kunt u plaatsen in de daarvoor bedoelde omgeving, dit kan eventueel in een CHAT groep.

Indien u vragen heeft aan de beheerder van uw groep, vraag hen dat dan in een privé bericht, zo zorgen we er samen voor dat de ALARM app groepen geen babbelboxen worden.
Dit kan ook via de website door hier contact op te nemen.

Note voor beheerders van een WABP groep

Hierbij een voorbeeld van hoe een M.A.A.T. bericht, (kopieer en gebruik dit bericht gerust in uw eigen groep):

Let op: Dit is geen alarmerend bericht.

Beste leden, omdat er al enige tijd geen meldingen in deze groep zijn gedaan, versturen wij een test bericht de eerste maandag van een nieuwe maand tussen 17 – 20Hr (uitgezonderd op feestdagen, uitgevoerd dag nadien ). Dit om te laten weten dat de groep nog wel actief is. Gelieve NIET te REAGEREN op dit bericht. Gelieve ook geen duimpjes of bedankjes te plaatsen. Heeft u vragen, stel ze gerust in een privé bericht aan je beheerder “……………..”. Minder urgente meldingen van “ALARM” gerelateerde berichten, mogen WEL geplaatst worden in de besloten WhatsApp Chat : …………….. . Alle info is te vinden op onze Web-site  ……………..,  Vriendelijke groeten uw WABP Team.

Wat is SAAR?

Buurt Alert Landen hanteert de SAAR methode. Dit is een stappenplan dat is opgesteld in overleg met de politie. SAAR is een afkorting van :

 • Signaleer (u ziet een verdachte situatie)
 • Alarmeer bel 112
 • App (meld de situatie via WhatsApp)
 • Reageer (indien mogelijk naar verdachte)

Signaleren

Wanneer is een situatie verdacht?

De combinatie van het gedrag van een persoon, het tijdstip en de locatie, kan door iemand als verdacht ervaren worden. Wanneer u bij een bepaalde situatie een onbestemd onderbuikgevoel krijgt, dan is dat vaak een krachtig signaal dat er iets niet klopt.

Op zo’n moment is het zaak om volgens de SAAR methode te handelen. U kunt beter een keer te vaak alarm slaan dan een keer te weinig!

Welk soort situaties worden via de SAAR methode gemeld :

 1. Verdachte personen in de wijk;
 2. Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder, dit kan gedaan worden via social media);
 3. Brand, gaslek, ontploffing;
 4. Diefstal of inbraak;
 5. Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging;
 6. Doorrijden na een aanrijding en/of gewonden;
 7. Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie / AED verzoeken.
 8. Mishandeling
 9. Ontvoering of een poging tot ontvoering

Alarmeren

In geval van genoemde situaties dient altijd éérst 112.

U beschrijft de situatie en geeft indien mogelijk een signalement van de dader(s).

Een signalement geven is niet zo heel moeilijk. Bekijk de verdachte persoon minimaal één keer van top tot teen. Let hierbij met name op :

 • haarkleur / kapsel / huidtype ;
 • specifieke kenmerken, (bril, baard, etc);
 • jas;
 • schoenen;
 • auto merk/type/kleur/plaat nr ect…;
 • Fiets / Brommer te voet;

Signalementenkaart KLEIN LANDEN of  Signalementenkaart Groot Landen rechtstreeks te downloaden. Best even deze kaart afdrukken en binnen handbereik houden in geval van een noodgeval.
Deze kaart kan onmiddellijk worden meegegeven aan de politie voor een snelle identificatie.

App’en

Nadat u de politie heeft gebeld, de situatie heeft beschreven en eventueel een signalement heeft gegeven, meld u de situatie in de WhatsApp-groep van uw zone. Vermeld in uw bericht :

 1. Dat de politie reeds gebeld is.
 2. Het signalement, de looprichting of de verdachte handelingen. 
 3. Foto’s en videos posten van verdachten zijn bij wet verboden, dus publicatie in de App zijn niet toegelaten. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie. Dader kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie.
 4. Wat u zelf gaat doen.
 5. De beheerder(s) van de buurtgroep waarin het bericht is geplaatst, beoordelen bij het lezen van het bericht of deze relevant is voor andere zones en stuurt het bericht -indien nodig- door naar de omliggende zones.

De beheerders van deze omliggende zones beoordelen dan weer of het bericht relevant is voor hun zone. Zo ja, dan plaatsen zij het bericht ook in hun WhatsApp-groep.

Reageren

Denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid!

Degene die de verdachte situatie ontdekt en de buurtbewoners die het bericht via hun WhatsApp-groep ontvangen hebben, reageren op een manier waar zij zich het prettigst bij voelen. Zo kunt u op de verdachte afstappen, op een veilige afstand observeren, de verdachte per fiets of auto volgen, etc. Dit is geheel afhankelijk van de persoon en situatie.

Als gealarmeerde buurtbewoners de verdachte zien, of als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan wordt deze nieuwe informatie zo snel mogelijke binnen de WhatsApp-groep gedeeld.

Bij het signaleren in de andere zone dient degene die dit signaleert direct de politie te bellen (de SAAR methode begint opnieuw).

Nadat de WhatsApp actie afgelopen is zal er een afloop bericht geplaatst moeten worden, veelal is degene die het laatst contact heeft gehad met de politie degene die dat doet.

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
 • Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Landen en deelgemeenten
 • WhatsApp is een burgerinitiatief.
  De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt;
 • Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
 • S = Signaleer 
 • A = Alarmeer 112 
 • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
 • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
 • Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 • Foto’s en videos posten van verdachten zijn bij wet verboden, dus publicatie in de App zijn niet toegelaten. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie. Dader kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privé berichten.