Publicatie HLN

Geplaatst in: Info 0

https://www.hln.be/regio/landen/whatsapp-buurtpreventie-opgestart~a7ad5029/

Complete tekst :

Burgers zetten groot landen op de kaart. Samen met de WABP Stichting Nederland die reeds meer dan 2 jaar en half bezig is met het ontplooien van een uniek buurtpreventieconcept, lanceren wij in Belgie officieel eveneens dit initiatief.

Het systeem heeft in Nederland al meermaals zijn succes bewezen. Het wordt trouwens door de Nederlandse regering ondersteund en gesubsidieerd.

Momenteel zijn in Nederland 8000 groepen en bijna 600.000 alerte burgers aangesloten die alle dagen voor en met elkaar zorgen dat de omgeving nog veiliger wordt.

Dit alles gebeurt met een ingenieus digitaal systeem dat WABP WhatsApp genoemd wordt en door vrijwillige burgers beheert en ondersteunt. Het meest succesvol werkt dit, als het bestaande systeem uniform wordt uitgebreid. Elke burger of handelaar in zijn specifieke groep, krijgt onmiddellijk een verwittiging bij uitzonderlijke en relevante situaties in zijn eigen buurt door een melding op de mobiele telefoon via de WhatsApp applicatie.

Wij hebben ervoor gekozen om aparte groepen uit te werken voor onze handelaars en burgers, dit omdat er toch verschillende noden zijn voor deze beide groepen.

De hele opzet staat ten dienste van de bevolking en iedere burger heeft op zich een verantwoordelijke taak indien hij wil meewerken en bijdragen aan de veiligheid. Het doel is de criminaliteit terug te dringen op alle vlakken: inbraak, diefstal, overval en dergelijke meer.

In Landen is er een samenwerking met stads- en politiediensten, hiermee wordt het net gesloten voor ongenode gasten en incidenten. De stad Landen heeft hiermee het voortouw en een voorbeeldfunctie op zich genomen. Hier in de stad Landen en haar deelgemeenten wordt dit project zeer gewaardeerd.

De inzet van de burger, ogen en oren in de buurt, is de sleutel tot preventie en samenwerking. Voor alles wordt er eerst melding gemaakt aan de politiediensten 101 of 112 die dan actie ondernemen.

Na een oplossing van het incident worden de burgers geïnformeerd over de toestand.

Dus onze boodschap … verenig u omwille van de veiligheid voor elk van ons, samenwerking en preventie boven alles.

Een initiatief door en voor attente burgers.