Sneeuw ruimen…

Geplaatst in: Info 0

Riskeert u een boete als u de sneeuw voor uw deur niet ruimt?

Bent u aansprakelijk als iemand uitglijdt op uw stoep? Wie bepaalt de regels? En wat als u zelf uw voetpad niet kunt vrijmaken of als u in een appartement woont? Vermijd winterse glijpartijen en ontdek de antwoorden hierna.
Sneeuw of ijs ruimen voor uw deur, doet u in de eerste plaats uit burgerplicht, om te vermijden dat voorbijgangers zich bezeren. De meeste gemeenten en steden verplichten u dan ook de nodige inspanningen te leveren om valpartijen op uw stoep te voorkomen. Wat er precies van u wordt verwacht, leest u in het lokale politiereglement. Wij raden u alvast aan om u goed te informeren en te beschermen.

Wat zegt het politiereglement over sneeuwruimen?

Sneeuw of ijs ruimen voor uw deur doet u in de eerste plaats uit burgerplicht, om te vermijden dat voorbijgangers zich bezeren. De meeste gemeenten en steden verplichten u dan ook de nodige inspanningen te leveren om valpartijen op uw stoep te voorkomen. Wat er precies van u wordt verwacht, leest u in het lokale politiereglement.
In de meeste gemeenten en steden geldt de regel dat u tussen zonsopgang en 20 uur het voetpad voor uw woning sneeuw- en ijsvrij moet maken en houden. Hierbij wordt rekening gehouden met de breedte van uw perceel: is uw tuin breder is dan uw gevel, dan moet u de stoep over de volledige breedte vrijmaken. Wie in een hoekhuis woont, moet mogelijk zelfs twee voetpaden slipvrij maken. Bent u eigenaar van een stuk grond of leegstaand huis? Dan moet u in principe ook daar sneeuw en ijs (laten) ruimen.

Het voetpad voor uw woning sneeuwvrij maken: een redelijke verplichting

Na het strooien of sneeuwruimen moet er op de stoep voor uw woning een veilige doorgang zijn. De breedte daarvan verschilt per gemeente, maar meestal is dat 1 à 1,5 meter.
De verplichting om uw voetpad sneeuw- en ijsvrij te maken, wordt in redelijkheid bekeken. Er wordt niet van u verwacht dat u meteen begint te ruimen als het plots begint te sneeuwen terwijl u op het werk bent of nog ligt te slapen.
Bij het verwijderen van de sneeuw of ijs op uw stoep moet u er wel voor zorgen dat er geen extra hinder ontstaat, dus niet zomaar de sneeuw ophopen op de straat of op het fietspad. Ook de goot is geen optie, want zo belemmert u het wegvloeien van het dooiwater.

Wie moet sneeuw ruimen als u in een appartementsgebouw woont?

In principe is het aan de bewoners van het gelijkvloers of, als daar geen bewoners zijn, van de eerste verdieping om de sneeuw op te ruimen, tenzij er andere afspraken zijn gemaakt. Kijk dus even na of er een huisreglement is en of hierin staat wie de stoep voor uw gebouw moet vrijmaken. Soms is dit de taak van de conciërge (als die er is) of van de syndicus.
Wat als u zelf uw stoep niet sneeuwvrij kunt vrijmaken?
Als u niet in staat bent om zelf uw stoep vrij te maken, bijvoorbeeld om gezondheidsredenen, dan informeert u zich best bij de bevoegde dienst van uw gemeente. Sommige gemeenten hebben een strooidienst die het voetpad voor u kan komen vrijmaken.

Wat riskeert u als u uw stoep niet ruimt?

Als u de regels aan uw laars lapt, krijgt u meestal eerst een waarschuwing. Is de politie minder mild of verwondt een voorbijganger zich op de besneeuwde stoep voor uw huis, dan riskeert u een fikse boete die op sommige plaatsen kan oplopen tot 350 euro. Bovendien kunt u door het slachtoffer aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Wat als iemand een schuiver maakt voor uw deur en zijn been breekt?

In dat geval kan het slachtoffer (of zijn rechtsbijstandsverzekeraar) u in gebreke stellen en een schadevergoeding eisen. Mogelijk schakelt het slachtoffer ook de politie in, die dan eventueel ter plaatse komt kijken hoe het voetpad erbij ligt.
Hebt u een familiale verzekering Bezorg dan de ingebrekestelling meteen aan verzekeringsmakelaar. Als vaststaat dat u effectief verantwoordelijk bent voor de letsels van het slachtoffer, vergoeden wij zijn lichamelijke schade.
Het is niet omdat iemand voor uw deur valt en zich verwondt, dat hij ook automatisch een schadevergoeding krijgt. Er moeten eerst heel wat elementen worden onderzocht. Is het bewezen dat het slachtoffer effectief voor uw deur viel? Is zijn val te wijten aan het niet-geruimde voetpad of is er een andere reden? Hebt u helemaal niets ondernomen om uw stoep slipvrij te maken of ruimde u toch enkele tegels maar bleek dit onvoldoende om de val te voorkomen? Was u eigenlijk wel thuis toen het begon te sneeuwen? Verzekeraars betalen vaak pas een schadevergoeding als de aansprakelijkheid van de bewoner effectief is bewezen.”

Drie tips voor als de stoepen er glad bijliggen

1. Het begint plots hard te sneeuwen en uw buurman is op vakantie? Uw buurvrouw van 80 kan zelf onmogelijk haar stoep ruimen? Help elkaar: dit is een mooi moment voor wat begrip en solidariteit in uw straat.
2. Een laag natte bladeren op de weg is vaak even glad en gevaarlijk als sneeuw of ijs. Zorg ook in de herfst voor een slipvrije stoep voor uw deur.
3. Ook steden en gemeenten moeten ‘hun’ wegen veilig houden als het glad is. Van hen wordt echter niet verwacht dat alle wegen op elk moment sneeuw- of ijsvrij zijn. Zij zijn dus niet automatisch aansprakelijk als u in de winter iets breekt na een pijnlijke uitschuiver op een ongestrooid fietspad. Dat is enkel het geval als ze niet kunnen aantonen dat ze alle redelijke inspanningen hebben gedaan om aan uw rechtmatige verwachtingen als weggebruiker te voldoen.

Nog geen familiale verzekering?

Iemand glijdt uit voor uw deur en breekt een been? Uw kind slipt met de fiets op een ijsplek en beschadigt een geparkeerde auto? Een ongeluk zit soms in een klein hoekje en de kosten kunnen hoog oplopen.
U hebt nog geen familiale verzekering en wil wel eens weten wat deze allemaal dekt? Contacteer dan snel verzekering. Hij vertelt u er graag meer over.