Top 10 Meldingen WABP

Geplaatst in: Nieuws 0

Oktober 2017; Een inventarisatie van een maand in de WABP groepen

De afgelopen maanden hebben we een aantal vragen voorgelegd aan de leden van het WABP panel om eens te kijken wat voor meldingen zich zoal voordoen in de WABP groepen, hoeveel leden de groepen tellen en waar verder behoefte aan is of waar men tegenaan loopt.
Van 20 november tot 20 december van afgelopen jaar hebben 185 beheerders hiertoe een vragenlijst ingevuld aangaande de periode oktober 2017. Uiteraard is deze inventarisatie indicatief, er volgen geen concrete cijfers uit omdat sommige zaken nu eenmaal buiten de waarneming van de beheerder vallen en niet alle meldingen binnen een WABP groep concreet aan een type misdrijf gekoppeld kunnen worden. Wel geeft het een beeld van wat zoal speelt in een gemiddelde maand. Welke vergrijpen hebben plaats gehad en waar maakt men melding van.

Aantal groepen en leden

Van de ondervraagde beheerders had 10% meer dan één WABP groep. De 185 beheerders hadden tezamen 235 groepen.
Groepsgroottes nemen gestaag toe sinds de start van de WABP groepen. Soms ziet men een terugloop in leden, wanneer het even rustig in de wijk is en er (gelukkig) slechts weinig meldingen gemaakt hoeven te worden of wanneer er meldingen in de groep worden geplaatst die niet onder de categorie alarmerend vallen, van ladders tot aangevlogen parkieten.

Wanneer echter een inbraak in de buurt heeft plaatsgevonden of een ander misdrijf bekend is geworden, gaat dat gepaard met nieuwe aanmeldingen van de groep.
In september 2016 telde de gemiddelde WABP groep bijna 70 leden, inmiddels is dat gestegen naar 75 leden per groep. Met de inmiddels 8.000 WABP groepen in totaal zou je dan op 600.000 deelnemende alerte burgers komen!

Top 10 meldingen

Meldingen Oktober 2017 Meldingen

1 Poging tot woninginbraak 67
2 Daadwerkelijke woninginbraak 60
3 Vernieling aan auto 42
4 Overige vernieling/ vandalisme 40
5 Poging tot autodiefstal 30
6 Poging tot inbraak tuinhuisje/schuur/oid 29
7 Vernieling aan straatmeubilair 28
8 Daadwerkelijke autodiefstal 25
9 Vernieling aan huis/tuin/schuur 24
10 Poging tot fietsdiefstal 21
11 Overige drugs gerelateerde zaken 19
12 Daadwerkelijke fietsdiefstal 18
13 Drugshandel in 18
14 Daadwerkelijke inbraak tuinhuisje/schuur/oid 17
15 Verbaal geweld (anders dan huiselijk geweld) 14
16 Intimidatie op straat 14
17 Aanrijding 8
18 Daadwerkelijke diefstal ander voertuig 7
19 Huiselijk geweld 4
20 (poging tot) Aanranding/ verkrachting 4
21 Poging tot diefstal ander voertuig 3
22 Vernieling aan fiets/ ander voertuig 3
23 Fysiek geweld (anders dan huiselijk geweld) 3
24 Hennepkwekerij 3
25 Verlaten plaats ongeval bij verkeersaanrijding 1
26 Zakkenrollerij 0

In totaal zijn 502 meldingen gedaan in de ondervraagde 235 groepen, gemiddeld 2,13 melding per groep per maand in oktober 2017. Van deze 502 meldingen is 21% doorgezet naar de politie (106 van de 502 meldingen), waarna de politie ter plaatse is geweest.

Hoe waardevol vind u de WhatsApp Buurtpreventie groep(en)?

De beheerders geven voor de WABP groepen een gemiddelde waardering van 8,3. Ze zien de groepen absoluut als waardevol. Frappant is wel dat een aantal beheerders de groep met een 10 waardeert, omdat er door de groep weinig meldingen meer gemaakt hoeven te worden, terwijl andere beheerders de WABP groep een 5 geeft omdat er juist te weinig activiteit in de groep is. Van grote invloed op het waarderingscijfer zijn de ongepaste meldingen, zoekgeraakte katten tot minder urgente verstoringen, hierdoor neemt de waardering duidelijk af.

Waarom worden buurtbewoners lid van tot “uw” groep?

Naar mening van de beheerders nemen buurt bewoners het besluit om lid te worden van de WABP groep voornamelijk om de veiligheidsbeleving te bevorderen (zich veiliger te voelen) en misdrijven te voorkomen, vervolgens speelt de buurtsamenhang een rol en tot slot pas het daadwerkelijk oppakken van criminelen.

veiligheidsbeleving 88%
saamhorigheid van de straat/ buurt 56%
hogere pakkans criminelen 40%
tegengaan van criminelen in onze straat/ buurt 78%

Wilt u als beheerder periodiek van de politie informatie ontvangen, denk hierbij aan terugkoppelingen?

Er blijkt veel behoefte aan terugkoppelingen vanuit de politie, slechts 12 van de 185 beheerders geeft aan hier géén behoefte aan te hebben.
Een ruime meerderheid (171 van de 185) ziet een meerwaarde in de terugkoppeling vanuit de politie.
Bij een negental groepen ontvangt men al terugkoppeling vanuit de politie.

Tot slot

Samenwerken op diverse fronten is een blijvende uitdaging binnen het WhatsApp Buurtpreventie landschap.
Of het nu gaat over communicatie en samenwerking tussen verschillende Apps, de samenwerking met WABP groepen in uw eigen buurt, of het dezelfde kant op krijgen van de WhatsApp Buurtpreventie neuzen binnen één gemeente, er valt nog voldoende winst te behalen!
Natuurlijk doen wij ons best om dit makkelijker te maken in de toekomst door zoveel mogelijk inzichtelijk te maken.

Uit de reactie van de 185 beheerders hebben we begrepen dat het soms lastig was de vragen te beantwoorden.
Niet altijd is er goed inzicht in wat er nu aan meldingen in de groep is geplaatst en hoe deze meldingen aan een concrete situatie of waarnemingsgetal te verbinden.
Ook voor ons bij WABP is het altijd zoeken naar de beste wijze om dergelijke vragen te stellen, het gaat ons niet om de data, maar eerder om te achterhalen wat speelt en wat beter kan.
We willen de beheerders dan ook danken voor het invullen van de vragenlijst en hun inzet in het algemeen!