WABP Linter

Geplaatst in: Nieuws 0

Ook Linter werkt mee aan WABP Buurtpreventie.
Het gaat de goede kant uit op een correcte en juiste manier.
Alleen de veiligheid primeerd voor onze burgers.

LINTER – De gemeenteraad keurde tijdens de jongste raadszitting principieel het huishoudelijk reglement inzake het oprichten van een buurtpreventienetwerk goed, naast het inschrijvingsformulier en ‘de oproep tot kandidaat-coördinatoren’. Nog geen twee dagen later stelde de korpschef van de politiezone PzLan Patrick Poffé (foto) aan als algemeen coördinator van het buurtpreventienetwerk Linter. Poffé is, naast gemeenteraadslid voor CD&V, politieraadslid en secretaris van de verkeerscommissie Linter. “Met het buurtpreventienetwerk Linter willen wij de sociale controle, veiligheid en leefbaarheid in de straat en de deelgemeenten verhogen”, zegt burgemeester Marc Wijnants (CD&V). “Dit netwerk biedt via WhatsApp de mogelijkheid om verdachte omstandigheden in de woonomgeving snel te delen met de politie en andere groepsleden. Hiermee verhogen wij de pakkans. Samen met de buurtbewoners en de politie zal er veel alerter gereageerd kunnen worden op verdachte situaties. Op die manier vergroten wij de sociale cohesie en dringen wij de criminaliteit in ons vertrouwelijk woongebied terug.” De vraag naar buurtpreventienetwerken in Linter blijft groeien. “Wij zullen nu in elke deelgemeente een buurtpreventienetwerk opstarten”, zegt Wijnants. “We willen Linter hiervoor opdelen in tien sectoren of zones. Per sector kunnen maximaal 256 gezinnen aangesloten worden. Er worden hiervoor nog speciale infoavonden georganiseerd.”

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180228_03382815