DOC STOP: voor de burger

DOC STOP is een helpdesk die het voor iedere houder van een Belgisch identiteitsdocument mogelijk maakt om, waar ook ter wereld, 24u/24u, het verlies of de diefstal van zijn identiteits- of reisdocumenten te melden. Hiervoor kan hij overal ter wereld gebruik maken van het gratis nummer 00800 2123 2123 (in de landen waar het 00800-nummer niet bereikbaar is, moet men bellen naar +32 2 518 2123).

Eerst wordt de identiteit van de beller vastgesteld om na te gaan of het wel degelijk de titularis is van het document. Daarna gaat de operator onmiddellijk over tot het blokkeren van de documenten. Vanaf dat ogenblik zal iedere verificatie op www.checkdoc.be aanleiding geven tot een « Hit » zonder te moeten wachten tot de titularis een aanvraag voor een nieuw identiteitsdocument doet.

De burger vermijdt zo dat hij het slachtoffer wordt van een frauduleus gebruik van zijn identiteitsdocument (bijv.: het huren van een auto, een aankoop per post, een lening op zijn naam, enz.).

www.checkdoc.be is een internetsite die iedereen in staat stelt om overal ter wereld te verifiëren of een Belgisch identiteitsdocument, dat hem in het kader van een transactie wordt voorgelegd, wel degelijk is uitgereikt en niet bekend staat als verloren, gestolen, verlopen of ongeldig.

De standaardgebruiker is de autoverhuurder, de bank of de kredietinstelling, de hotelsector, de notaris, de handelaar, enz.

www.checkdoc.be is een zoekmotor die een opzoeking uitvoert bij het Rijksregister en de databank van de paspoorten, op basis van het identificatienummer van het voorgelegde document. Binnen enkele seconden ontvangt de gebruiker een antwoord in de vorm van een « hit/no hit ». Hierdoor kan hij een veiligere beslissing nemen.