Een WABP, WhatsApp Buurt Preventie, is een groep in de chat App WhatsApp, waar één of meerdere beheerders boven staan en proberen alles te coördineren.
Dit om te vermijden dat de groep een babbelbox of ongecontroleerde media word.

Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte kunnen brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt.

Op deze manier kunnen buren met elkaar op laagdrempelige manier hun buurt veiliger krijgen en houden.

Het is de bedoeling dat alleen alarmerende meldingen worden geplaatst, de beheerder zal hier toezicht op houden.

Bij een alarmerende situatie belt men altijd eerst de 101 of 112 en informeert daarna de buren via de groep.