Een WABP, WhatsApp Buurt Preventie, is een groep in de chat App WhatsApp, waar één of meerdere beheerders boven staan en proberen alles te coördineren.
Dit om te vermijden dat de groep een babbelbox of ongecontroleerde media word.

Buurtbewoners die lid zijn van deze groep, kunnen elkaar snel op de hoogte kunnen brengen van alarmerende situaties zoals een inbraak of een verdacht persoon in de buurt.

Wat is verdacht gedrag :

 1. Persoon loop langzaam, doelloos of is op een raar tijdstip aanwezig
 2. Persoon kijkt veel om zich heen en achterom.
 3. Persoon kijkt binnen in huizen
 4. Persoon verandert van looptempo en maakt foto’s
 5. Persoon voelt aan poorten of deze open of gesloten zijn.
 6. Persoon verandert van looprichting als er licht aanspringt
 7. Persoon is gefocust op de omgeving.
 8. Persoon bedekt zijn gezicht. Is donker gekleed of draagt handschoenen in de zomer.
 9. Persoon loopt in het donker en uit het zicht van anderen.
 10. Persoon telt het aantal woningen.
 11. Persoon heeft een onduidelijk verhaal en vertoont schrikreactie als hij aangesproken wordt.
 12. Persoon loopt onlogisch route of door stegen en brandgangen.
 13. Persoon heeft voorwerpen bij waar geen logische verklaring voor is.

Op deze manier kunnen buren met elkaar op laagdrempelige manier hun buurt veiliger krijgen en houden.

Het is de bedoeling dat alleen alarmerende meldingen worden geplaatst, de beheerder zal hier toezicht op houden.

Bij een alarmerende situatie belt men altijd eerst de 112 en informeert daarna de buren via de groep.