WABP GROEP STARTEN

Hoe kunt u het beste een WhatsApp Buurtpreventie groep starten?

Begin met de installatie op je smartphone met volgende link https://wabplanden.be/whatsapp-installeren/

WhatsApp veel gestelde vragen en antwoorden.

In een WhatsApp groep kunnen op dit moment maximaal 256 leden worden toegevoegd.

Probeer een samenwerking te voorzien met gemeente of politiediensten. Goede samenwerking en conformiteit is de sleutel tot succes.

Belangrijk is competente beheerders of coördinators te kunnen aanwerven op vrijwillige basis voor de WABP buurtpreventie groepen.

Bekijk daarom voordat u een groep start, goed naar het gebied waar u een groep wilt starten. (In sommige gevallen worden er meerdere groepen voor één buurt gemaakt, beheerders plaatsen berichten dan zelf door in de groepen).

Bij actieve werving neemt meer dan 50% van de huishoudens met één of meerdere telefoonnummers deel aan een wabp groep.

Voor de installatie van een nieuwe WABP buurtpreventie verwijzen we naar onze Belgische site. Zie volgende link WABP verkorte installatie.

Om uw groep zichtbaar en vindbaar te maken voor leden kunt u de groep kosteloos aanmelden via het WABP BE aanmeldingsformulier.

Vervolgens kunt u flyers verspreiden in uw buurt of verspreiden via lokale media mededeling in kranten en eventueel radio.

Er kunnen lokale info avonden ingericht worden om de burgers te informeren over het doel en nut van dit concept.

Hier een voorbeeld van onze WABP flyer en onze webshop van stickers.

Print ook de Signalementenkaart KLEIN LANDEN uit, deze kunt u ophangen in bijvoorbeeld uw keukenkast of meterkast.

Zodra leden zich bij u aanmelden kunt u het beste eerst contact opnemen om kennis te maken en de huisregels van de groep uitleggen, dit zorgt ervoor dat leden de Alarm App niet als praatgroep gaan gebruiken. En u weet gelijk met wie u te maken heeft en andersom, zo houden we de groepen zo betrouwbaar mogelijk.

Naast deze Alarm App groep voor urgente berichten kunt u ook een Chat App groep aanmaken, deze groep kan gebruikt worden voor de minder urgente doch belangrijke berichten.

Leden die zich niet aan de huisregels houden kunt u het beste direct schorsen voor een bepaalde periode. Dit omdat er anders vaak een ongewenste discussie in de Alarm App zelf ontstaat waardoor leden de groep gaan verlaten.

Een wabp groep kunt u het beste beheren met meerdere beheerders, dit ivm uitval of vakantie, suggestie 2 à 3 beheerders.

Wat is het verschil tussen een Alarm en een Chat app groep in WhatsApp

Steeds meer beheerders maken naast de Alarm App WhatsApp groep een Chat groep aan.

Maar wat is nu het verschil en wanneer gebruik je welke groep?

Ben je al lid van een WhatsApp Buurtpreventie groep, dan heeft de beheerder van die groep je waarschijnlijk al de huisregels uitgelegd, die verschillen overigens per buurtinitiatief. Het is en blijft een burgerinitiatief, waarbij de beheerder(s) inspelen op de behoefte van die buurt en aan de hand daarvan de huisregels zelf opstellen.
In sommige buurt preventie groepen mag er van de beheerder meer gepraat worden dan in andere. Toch is onze ervaring dat de meeste mensen liever lid zijn van een groep waarin zo min mogelijk over minder urgente zaken gepraat wordt. Indien iemand toch minder urgente berichten of smileys plaatst in de Alarm groep, dan verlaten vervolgens sommige leden zo’n groep, omdat ze daar geen behoefte aan hebben. Dat is erg zonde want de beheerders van die groep hebben vaak veel moeite moeten doen om de groep op te zetten. Veel beheerders nemen in zo’n geval via een privé berichtje even contact op met de persoon die zich niet aan de huisregels houdt, om een waarschuwing te geven.

Houdt men zich dan nog niet aan de huisregels, dan worden leden ook weleens een maand geschorst waarna ze weer lidmaatschap aan kunnen vragen. Dit wordt lang niet altijd in dank afgenomen, maar het werkt erg goed om de groep te behouden waar hij voor bedoeld is.

Op de achtergrond zijn beheerders vaak veel actiever bezig met het reguleren van zo’n groep dan men in eerste instantie doorheeft, ze flyeren, nemen contact op met (nieuwe) leden om ze de huisregels uit te leggen, onderhouden (meestal) contact met de politie en de gemeente en ga zo maar door.

Om leden en beheerders te helpen, met het verschaffen van meer informatie over wat nu wel en niet mag, hebben we besloten de richtlijnen voor de Alarm en Chat groep hierbij op een rij te zetten.

De Alarm App groep

Plaats in deze groep uitsluitend spoedeisende meldingen van tot ongeveer 2 à 3 uur geleden. Bel ten alle tijde eerst 112 om vervolgens de groep te informeren, ook over het feit dat de politie al gebeld is, dit voorkomt onduidelijkheid en vragen in de groep.

Spoedeisende meldingen kunnen berichten zijn over een:

  • Verdachte personen in de wijk;
  • Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder, dit kan gedaan worden via social media);
  • Brand, gaslek, ontploffing;
  • Diefstal of inbraak;
  • Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging;
  • Doorrijden na een aanrijding en/of gewonden;
  • Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie / AED verzoeken.
  • Mishandeling
  • Ontvoering of een poging tot ontvoering

Belangrijk: Plaats in de Alarm App groep een zo compleet mogelijk bericht, dit voorkomt vragen. Ook is het belangrijk om zoveel mogelijk signalementen door te geven. Als einde bericht een vermelding; Uitsluitend reageren als u informatie heeft met betrekking tot de melding plus dat de politie al is gebeld.

Op de website van de politie leest u meer over wanneer kan ik 112 bellen

Tip: Installeer een alarm geluid in voor deze groep zodat u weet dat het om een alarmerende melding gaat.

De Chat App groep

In de Chat App groep kunt u de minder urgente berichten plaatsen. Zoals al eerder aangegeven verschillen de huisregels per groep hierover. Indien u twijfelt, neem contact op met de beheerder van de groep, beste is wel om dit in een privé bericht te doen.

Tip: Demp de notificaties in deze groep als u niet voortdurend een melding wilt ontvangen van de minder urgente berichten, maar zo wel op de hoogte blijft van wat er zich afspeelt in de buurt.

Hoe WhatsApp aangepaste meldingen instellen

Voor een correcte weergave dient u het bestand eerst op de pc/ laptop te downloaden.