OPROEP

Geplaatst in: Info 0
Wij constateren dat nog een heel veel inwoners niet op de hoogte zijn van een WhatsApp buurtpreventie.
Alhoewel er veel inspanningen zijn gedaan (flyers, borden, Licht op Landen, websites en dergelijk meer) krijgen we dagelijks te maken met
opmerkingen dat men het bestaan hiervan niet wist. We zijn nochtans reeds 7 jaar actief bezig.
We stellen eveneens vast dat er lokale WhatsApp groepen opgericht zijn of worden die hetzelfde doel nastreven.
Deze zijn echter onafhankelijk van elkaar en niet ondersteunt door onze politie diensten en geen opvolging genieten.
Zou het daarom niet interessanter zijn een conform en sluitend systeem te kunnen gebruiken i.p.v. kleine groepen?
We streven daarom om een zo groot mogelijk publiek te kunnen bereiken en vragen dan ook familie en kennissen te informeren over het bestaan hiervan.
De veiligheid en preventie van onze inwoners is en blijft onze prioriteit.