Wat is SAAR?

WABP hanteert de SAAR methode. Dit is een stappenplan dat is opgesteld in overleg met de politie. SAAR is een afkorting van :

 • Signaleer (u ziet een verdachte situatie)
 • Alarmeer bel 112
 • App (meld de situatie via WhatsApp)
 • Reageer (indien mogelijk naar verdachte)

Signaleren

Wanneer is een situatie verdacht?

De combinatie van het gedrag van een persoon, het tijdstip en de locatie, kan door iemand als verdacht ervaren worden. Wanneer u bij een bepaalde situatie een onbestemd onderbuikgevoel krijgt, dan is dat vaak een krachtig signaal dat er iets niet klopt.

Op zo’n moment is het zaak om volgens de SAAR methode te handelen. U kunt beter een keer te vaak alarm slaan dan een keer te weinig!

Welk soort situaties worden via de SAAR methode gemeld :

 1. Verdachte personen in de wijk;
 2. Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder, dit kan gedaan worden via social media);
 3. Brand, gaslek, ontploffing;
 4. Diefstal of inbraak;
 5. Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging;
 6. Doorrijden na een aanrijding en/of gewonden;
 7. Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie / AED verzoeken.
 8. Mishandeling
 9. Ontvoering of een poging tot ontvoering
 10. Alle andere onregelmatigheden

Alarmeren

In geval van genoemde situaties dient altijd éérst 112 te bellen.

U beschrijft de situatie en geeft indien mogelijk een signalement van de dader(s).

Een signalement geven is niet zo heel moeilijk. Bekijk de verdachte persoon minimaal één keer van top tot teen. Let hierbij met name op :

 • haarkleur / kapsel / huidtype ;
 • specifieke kenmerken, (bril, baard, etc);
 • jas;
 • schoenen;
 • auto merk/type/kleur/plaat nr ect…;
 • Fiets / Brommer te voet;

Ziehier Signalementenkaart Landen KLEIN of Signalementenkaart Landen GROOT rechtstreeks te downloaden. Best even deze kaart afdrukken en binnen handbereik houden in geval van een noodgeval.
Deze kaart kan onmiddellijk worden meegegeven aan de politie voor een snelle indificatie.

App’en

Nadat u de politie heeft gebeld, de situatie heeft beschreven en eventueel een signalement heeft gegeven, meld u de situatie in de “ALARM” WhatsApp-groep van uw zone. Vermeld in uw bericht :

 1. Dat de politie reeds gebeld is.
 2. Het signalement, de looprichting of de verdachte handelingen.
 3. Foto’s en videos posten van verdachten zijn bij wet verboden, dus publicatie in de App zijn niet toegelaten. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie. Dader kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie.
 4. Wat u zelf gaat doen.
 5. De beheerder(s) van de buurtgroep waarin het bericht is geplaatst, beoordelen bij het lezen van het bericht of deze relevant is voor andere zones en stuurt het bericht -indien nodig- door naar de omliggende zones.

De beheerders van deze omliggende zones beoordelen dan weer of het bericht relevant is voor hun zone. Zoja, dan plaatsen zij het bericht ook in hun WhatsApp-groep.

Reageren

Denk altijd eerst aan uw eigen veiligheid!

Degene die de verdachte situatie ontdekt en de buurtbewoners die het bericht via hun WhatsApp-groep ontvangen hebben, reageren op een manier waar zij zich het prettigst bij voelen. Zo kunt u op de verdachte afstappen, op een veilige afstand observeren, de verdachte per fiets of auto volgen, etc. Dit is geheel afhankelijk van de persoon en situatie.

Als gealarmeerde buurtbewoners de verdachte zien, of als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, dan wordt deze nieuwe informatie zo snel mogelijke binnen de “CHAT” WhatsApp-groep gedeeld.

Bij het signaleren in de andere zone dient degene die dit signaleert direct de politie te bellen (de SAAR methode begint opnieuw).

Nadat de WhatsApp actie afgelopen is zal er een afloopbericht geplaatst moeten worden, veelal is degene die het laatst contact heeft gehad met de politie degene die dat doet.

 • Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar;
 • Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in Landen en deelgemeenten
 • WhatsApp is een burgerinitiatief.
  De politie komt “ALLEEN” in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt;
 • Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
 • S = Signaleer 
 • A = Alarmeer 112 
 • A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
 • R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren. (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon;
 • Laat door middel van een Whats-App “ALARM” bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;
 • Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 • Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 • Foto’s en videos posten van verdachten zijn bij wet verboden, dus publicatie in de App zijn niet toegelaten. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 • Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten.