Eerst even over het GEBRUIK:

• Uitsluitend spoedeisende meldingen!

Bel altijd eerst 112, daarna de groep informeren

Spoedeisende meldingen kunnen berichten zijn over een:

  • Verdachte personen in de wijk;
  • Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder, dit kan gedaan worden via social media);
  • Brand, gaslek, ontploffing;
  • Diefstal of inbraak;
  • Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging;
  • Doorrijden na een aanrijding en/of gewonden;
  • Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie / AED verzoeken.
  • Mishandeling
  • Ontvoering of een poging tot ontvoering
  • Alle andere onregelmatigheden

• Plaats een zo compleet mogelijk bericht, dit voorkomt vragen.
• Zoveel mogelijk signalementen doorgeven
• Gebruik eventueel de 4 W’s: WIE –WAT –WAAR – WANNEER
• Uitsluitend reageren als u bijkomende informatie hebt tot de melding
• Wees kritisch op wat u zelf stuurt (Vraag u af of uw bericht iets toevoegt aan de melding.)
• Deze groep is NIET opgezet om als discussiegroep te fungeren
• Geen onderling contact of privé-berichten  (Overbodige reacties als smiley, duimpjes en teksten zoals “OK” of “bedankt” enz.,
  leiden tot een spervuur aan meldingen bij andere deelnemers,  waardoor sommigen zelf afhaken!)
• De deelnemers beslissen wanneer ze de groep willen verlaten
• Let op het taalgebruik! (Niet vloeken, schelden, discrimineren, e.d.!)
• Speel geen eigen “rechter” en overtreed geen regels/wetten
 Verwittig de groep steeds indien de hulpdienst reeds verwittigd werd (Politie verwittigd)!

• De beheerders zullen streng reageren op overtredingen bij misbruik van de groep

Foto’s en videos posten van verdachten zijn bij wet verboden, dus publicatie in de App zijn niet toegelaten. Als er daadwerkelijk een verdachte situatie is bewaar bij twijfel uw foto of video voor de politie. Dader kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.


TIP VOOR DE ALARM APPLICATIE

Een hard copy van een Signalementenkaart KLEIN LANDEN en Signalementenkaart Landen groot  is hier te vinden.

Installeer een duidelijk alarmgeluid. Zet vibreren aan!

(ZORG EERST DAT WHATSAPP REEDS GEINSTALLEERD IS , indien nog niet klik op deze link)

Volg dan volgende link : INSCHRIJVING OM LID TE LID WORDEN , aankoppeling gebeurd na controle.