Preventie voor Burgers – Ondernemers

Het voorkomen van allerlei ongemakken door de nodige maatregelen te nemen is soms eenvoudig op te lossen.

Inventaris & registratiemap van waardevolle voorwerpen (Download PDF)

Wat te doen bij een inbraak zie Inbraak dossier wat als (Download PDF)

Veel nuttige info in verband met diefstal preventie tips vind je direkt op de site van AD Veiligheid & Preventie

INFO voor het plaatsen van Rampalen en Verkeersspiegels

De Belgische portaalsite over goede praktijken in e-commerce Info shopping

Al deze gegevens worden U aangeboden door de FOD en de Provincie Limburg

De Algemene Directie Veiligheid & Preventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken

FOD Binnenlandse Zaken
Algemene Directie Veiligheid & Preventie
Waterloolaan 76, 1000 Brussel
02 557 35 98 (NL)
02 557 33 99 (FR)