OPROEP

Geplaatst in: Info 0

Wij constateren dat nog een heel veel inwoners niet op de hoogte zijn van een WhatsApp buurtpreventie.Alhoewel er veel inspanningen zijn gedaan (flyers, borden, Licht op Landen, websites en dergelijk meer) krijgen we dagelijks te maken metopmerkingen dat men het … Lees Meer

Sneeuw ruimen…

Geplaatst in: Info 0

Riskeert u een boete als u de sneeuw voor uw deur niet ruimt? Bent u aansprakelijk als iemand uitglijdt op uw stoep? Wie bepaalt de regels? En wat als u zelf uw voetpad niet kunt vrijmaken of als u in … Lees Meer

Vakantietoezicht

Geplaatst in: Info 0

  Wees slim online en doe beroep op vakantietoezicht: acht tips om je woning te beveiligen tegen inbraak tijdens de feesten Doorheen de feestdagen zijn we doorgaans vaker van huis dan anders, en daar profiteren niet alleen de muizen van. … Lees Meer

Controleacties tegen inbraken in politiezone Getevallei

Geplaatst in: Nieuws 0

  Op 26 januari voerde de politiezone verschillende controleacties uit gedurende de avond/nacht, verspreid over het ganse grondgebied. Verschillende controleposten werden opgesteld en er werd ook extra gepatrouilleerd door verschillende ploegen op het terrein. Daarnaast werden ook de toekomende treinen … Lees Meer

Nieuwe Leden

Geplaatst in: Info 0

Beste leden,   Aan alle nieuwe leden (en oude natuurlijk ook) die zich de laatste dagen hebben ingeschreven als “actieve” leden hartelijk dank voor hun inzet om mee te werken aan een veilig Landen. We hopen een zo breed mogelijk … Lees Meer

1 2 3 4 13