112 Dringende hulp?


Brandweer, ambulance of politie nodig? Vanaf 11 februari 2020 moet u nog maar één nummer onthouden.

Er wordt dan een keuzemenu ingevoerd voor het noodnummer 112: wie een ziekenwagen of brandweer nodig heeft, drukt op 1 en wie de politie nodig heeft, drukt op 2. “Minder nodeloze oproepen en minder doorschakelen”, zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Na een positief proefproject in Namen en West-Vlaanderen wordt het systeem uitgerold naar heel België. Wie voortaan één van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) nodig heeft, belt het nummer 112.

“De invoering van het nieuwe keuzemenu heeft als doel om mensen in nood beter te helpen. Noodsituaties zijn erg stressvolle momenten. We willen burgers daarom helpen om zo snel mogelijk de hulpdienst te alarmeren die hij of zij nodig heeft”, zegt minister De Crem. “Het gebruik van deze technologie heeft een gunstige invloed op zowel het terugdringen van het aantal nodeloze oproepen als het aantal oproepen dat van 112 naar 101 moet worden doorgeschakeld en omgekeerd.”

Het nieuwe systeem wordt ingevoerd op 11 februari, de Europese 112-dag die in 2009 werd ingevoerd met als doel de aandacht te vestigen op het noodnummer.

Kostbare tijd

Ter herinnering: voor de ziekenwagen en brandweer was het nummer 112 al actief. Voor de politie moet u echter het nummer 101 bellen. Achter deze twee nummers gaan twee verschillende structuren schuil voor het beheer van noodoproepen: één voor medische hulp en de brandweer, de andere voor de politie.

Het gaat dus om verschillende oproepcentra met verschillende processen voor de behandeling van oproepen. Indien u bijvoorbeeld het verkeerde nummer draait door het noodnummer 112 te bellen om hulp te vragen aan de politie, zal u worden doorgeschakeld naar het noodnummer 101. Zo kan u nu kostbare tijd verliezen. Daar komt volgend jaar dus verandering in.

De FOD Binnenlandse Zaken wijst erop dat het keuzemenu op een gelijkaardige manier werkt als de app 112 BE. Als u een smartphone hebt, kan u de app 112 BE ook als alternatief gebruiken voor het keuzemenu.

1 of 2

Wie dus vanaf 11 februari naar 112 belt, kiest 1 voor een ziekenwagen of brandweer en 2 voor de politie. Indien u geen keuze maakt, wordt de boodschap één keer herhaald en wordt u daarna automatisch doorgeschakeld naar de noodcentrale die territoriaal bevoegd is. Indien u een verkeerde keuze maakt, wordt u, net zoals nu, door de operator naar het juiste oproepcentrum doorgeschakeld.

Referentie : https://www.gva.be/cnt/dmf20191108_04707063/brandweer-ambulance-of-politie-nodig-vanaf-11-februari-moet-u-nog-maar-een-nummer-onthouden