Covid-19 Procedures

De procedures worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de bevoegde autoriteiten en kunnen regelmatig worden aangepast in functie van de evolutie van de epidemie, de nieuwe wetenschappelijke kennis en de beschikbare middelen. De richtlijnen in deze procedures dienen zo veel mogelijk uitgevoerd te worden, rekening houdend met lokale beperkingen.

Alle procedures & FOD Update INFO Covid-19