Covid-19 UPDATE


BE-Alert – COVID-19: Overlegcomité beslist geen versoepeling, maar strengere reisregels en strikte controle telewerk

Bericht van de Eerste Minister, Alexander De Croo

Het Overlegcomité heeft vandaag de coronasituatie in ons land besproken. Na een belangrijke daling van de voorbije acht weken, is de neergang van de cijfers stilgevallen. Daarom heeft het Overlegcomité beslist dat er geen versoepeling van de geldende maatregelen mogelijk is. Wel komen er bijkomende maatregelen en een strengere controle van de bestaande regels.

Naleven van het aantal contacten

Het Overlegcomité herinnert aan het belang van het goed naleven van de bestaande contactregels, ook tijdens de Kerstdagen.
  • Maximum één knuffelcontact per gezin
  • Voor samenkomsten buiten blijft de regel van vier gelden
  • Op Kerstavond of Kerstdag mogen alleenstaanden hun beiden contacten tegelijkertijd ontvangen
Er geldt ook een algemeen verbod op het verkopen of afsteken van vuurwerk.

Meer informatie over de maatregelen lees je op: https://crisiscentrum.be/nl/news/covid-19-overlegcomite-beslist-geen-versoepeling-maar-strengere-reisregels-en-strikte-controle