OPGELET oude truc is terug

Tip tegen woninginbraken

De afgelopen dagen hebben inwoners van de gemeenten van de Brusselse politiezone ons laten weten dat ze een stuk doorzichtige tape op hun voordeur hadden opgemerkt. Deze is zowel op de deur als de deurpost geplakt, op een hoogte die van geval tot geval kan verschillen.

Varianten zijn mogelijk (gebruik van tandenstokers, kleine stukjes plastic,…).
Het is zeer waarschijnlijk dat deze werkwijze gebruikt wordt om na te gaan of het huis al dan niet leeg is, wat een toekomstige inbraak kan vergemakkelijken.
Als een tape bijvoorbeeld op maandag geplakt werd en woensdag nog steeds op dezelfde plaats plakt, zou dit een indicatie kunnen zijn voor de potentiële dief dat de bewoners van het huis afwezig zijn.

Onze aanbevelingen:

– Als u dergelijke feiten opmerkt, wordt u aangeraden de tape te verwijderen en onze diensten te informeren door onze zonale dispatching te bellen (tel: 02/788 53 43 of 101 ).
– Als u een persoon ziet die bezig is met het plakken van zo’n tape, breng dan onmiddellijk onze dispatching of 101 op de hoogte. In afwachting van de aankomst van onze diensten, kan u alvast zoveel mogelijk informatie over deze persoon (beschrijving, outfit, verplaatsingsmiddel,…) verzamelen.

En vooral niet aarzelen om hierover te praten: beter voorkomen dan genezen!