Publicatie HBVL

Geplaatst in: Nieuws 0

http://www.hbvl.be/cnt/bljcr_03315907/whatsappgroep-buurtalert-landen-zetten-uniek-buurtpreventieconcept-op

Complete tekst :

Burgers zetten de stad Landen op de kaart. Samen met de WABP Stichting. Nederland heeft reeds meer dan 3 jaar ervaring en met dit concept, lanceren wij in Belgie eveneens dit initiatief.

Het systeem heeft in Nederland al meermaals zijn succes bewezen. Het wordt trouwens door de Nederlandse regering ondersteund en tevens gesubsidieerd.

Momenteel zijn in Nederland 8000 groepen en bijna 600.000 alerte burgers aangesloten die alle dagen voor en met elkaar zorgen dat de omgeving nog veiliger wordt.

Dit alles gebeurt met een ingenieus digitaal systeem dat WABP (WhatsApp Buurtpreventie) genoemd wordt door vrijwillige burgers word beheerd en ondersteund. Het kan slechts functioneel werken als het bestaande systeem uniform wordt uitgebreid. Elke burger of handelaar in zijn specifieke groep, wordt onmiddellijk verwittigd bij uitzonderlijke en relevante situaties in zijn eigen buurt door een melding op de mobiele telefoon via de WhatsApp applicatie.

Voor handelaars en vrije beroepen is het mogelijk verschillende modaliteiten aan te passen. Landelijk, stedelijk, regionaal, elke functionaliteit kan snel worden aangepast.

Zowel voor een groep als voor een concern kan dit systeem een meerwaarde betekenen om snelle en belangrijke informatie ter plaatse bij de bevoegde diensten te melden.

Wij hebben ervoor gekozen om aparte groepen uit te werken. Voor handelaars en de burgers, dit omdat er toch verschillende noden zijn voor deze beide groepen.

Er was vraag om een parallel lopend systeem op te zetten voor de handelaars. Bij een incident, werden handelaars deze telefonisch of via e-mail op de hoogte gebracht dat traag en niet efficiënt bleek te zijn.

Dit was tijdrovend, vermoeiend en verlieslatend. Nu met één WhatsApp bericht kunnen nu alle aangesloten handelaars direct op de hoogte van het voorval zijn en kunnen er gepaste maatregels genomen worden.

Het hele concept zal uitgebreid worden naar alle handelaren die willen meewerken aan dit project. Aangezien dit project reeds positief onthaald wordt bij de aangesloten leden hopen wij op een uitbreiding van dergelijke systemen in andere steden en gemeenten.

De opzet staat ten dienste van de bevolking en iedere burger. Elkeen heeft op zich een verantwoordelijke taak, indien hij wil meewerken aan de veiligheid. Het doel is de criminaliteit terug te dringen op alle vlakken: inbraak, diefstal, overval en dergelijke meer. Het plan zal internationaal worden voorgesteld. Met medewerking van de burgers, steden en gemeenten zal en kan dit concept uitgerold worden over de EU lidstaten. Enkel dit uniform platform heeft de meeste slaagkans in samenwerking met alle diensten, voor het terugdringen van enige vorm van misdaad.

In onze stad wordt samenwerking verleend door gemeente en politiediensten. Hiermee worden ongenode gasten geweerd. In de stad Landen en haar deelgemeenten is dit project zeer gewaardeerd.

Wij gebruiken de SAAR methode. Dit is een stappenplan dat is opgesteld in overleg met de politie. SAAR is een afkorting van :

 • Signaleer (u ziet een verdachte situatie)
 • Alarmeer bel 101 of 112
 • App (meld de situatie via WhatsApp)
 • Reageer (indien mogelijk naar verdachte)

Welk soort situaties worden via de SAAR methode gemeld :

 1. Verdachte personen in de wijk;
 2. Vermiste personen zoals kind of oudere (vermissing van huisdieren valt hier niet onder, dit kan gedaan worden via social media);
 3. Diefstal of inbraak;
 4. Beroving, bedreiging, aanranding en geweldpleging;
 5. Doorrijden na een aanrijding;
 6. Medische noodsituaties, EHBO, reanimatie / AED verzoeken.
 7. Valsgeld praktijken en dergelijk meer.

De inzet van de burger, ogen en oren in de buurt, is de sleutel tot preventie en samenwerking. Voor alles wordt er eerst melding gemaakt aan de politiediensten 101 of 112 die dan actie ondernemen.

Na afhandeling worden de burgers geïnformeerd over de toestand.

Dus onze boodschap … verenig u omwille van de veiligheid voor elk van ons, samenwerking en preventie boven alles.

Een initiatief door en voor attente burgers.