WhatsApp Buurtpreventie wakkert geen angstgevoelens aan

Geplaatst in: Nieuws 0

Angstgevoelens

Geplaatst op januari 22, 2018 door wabp
WhatsApp Buurtpreventie wakkert geen angstgevoelens aan.

Buurtpreventie blijft hot, nog steeds is het burgerinitiatief onderwerp van nieuwsartikelen en onderzoek. Met enige regelmaat stelt men ons daarbij de vraag of het WhatsApp Buurtpreventie initiatief niet juist angstgevoelens aanwakkert of paranoïde gevoelens oplevert.

Concreet hebben we hier geen onderzoek naar verricht, echter, we hebben bijna drie jaar lang veelvuldig contact met onze inmiddels meer dan 8.000 beheerders en de onderliggende 600.000+ leden.

Daaruit komt naar voren dat slechts heel af en toe het geval zich voordoet dat men door de alarmerende berichtgevingen in de WhatsApp groepen wat angstiger kan worden, omdat men voorheen geen weet had van wat er zich voordeed in de buurt.

 

Angstgevoelens

Alarmerende Berichten

Wat opvallend te noemen is, is dat met name de diverse media (kranten/televisie) de toename van deze angstgevoelens belichten. Dat maakt immers voor spannende publicaties! Zij stellen vaak de vraag of we ons niet te druk maken en of we niet juist bang gemaakt worden door het buurtpreventie initiatief. Beetje schrijnend dat zij juist die vraag stellen, aangezien de alarmerende berichtgeving in de preventieve WhatsApps in het niet vallen bij de breed uitgemeten misstanden en paniekberichten die de sociale media en ook de gevestigde media in toenemende mate op ons afvuren middels facebook/twitter/etc. . Daarbij vergeleken vallen de alarmerende berichtjes in de Buurt WhatsApp in het niet. Veruit de meeste beheerders geloven derhalve ook niet in de “kop in het zand-steek” mentaliteit en zijn liever gewaarschuwd en voorbereid dan onwetend slachtoffer.

Ja, het klopt dat men meer informatie ontvangt over misstanden in de buurt en men wellicht meer op de hoede is daardoor. Wanneer deze misstanden zich echter ook daadwerkelijk voordoen is van paranoïde neigingen toch echt geen sprake in onze optiek.

Veiligheidsgevoel

Onlangs heeft men in Nederland via het CBS (Centraal Bureau voor Statistiek) een onderzoek gedaan naar het veiligheidsgevoel van de Nederlander. Die bleek afgelopen jaar wederom gestegen. Ook lijkt het aantal misdrijven af te nemen, ik zeg lijkt, aangezien deze statistieken zijn gebaseerd op aangifte bij de politie. Eveneens trend de afgelopen jaren is namelijk de afnemende bereidheid aangifte te doen. “Het heeft toch geen zin” of “Dat gaat al jaren zo, aangifte doen helpt toch niet” zijn veelgehoorde kreten. De politie in Nederland dient zich steeds meer te buigen over de administratieve zijde van de criminaliteit en is daardoor minder aanwezig in het dagelijkse straatbeeld (“steeds minder blauw op straat”). Ook lijkt men meer te wennen aan onwenselijk gedrag, door de hiervoor benoemde uitvoerige berichtgeving in de diverse media, zijn we wellicht ook wat afgestompt waar het wandaden in buurt betreft. We kijken er niet meer van op, maar hoe is dat van invloed op ons algemene veiligheidsgevoel, dat is niet meegenomen in het onderzoek?

De burger in actie

Dat de burger zelf actie gaat ondernemen om deze misdrijven tegen te gaan lijkt een logisch gevolg. Aanleiding om deel te nemen aan de Buurt WhatsApp is zelden angst, men heeft vooral het voorkomen van misdrijven in de toekomst in gedachte. Voorkomen van en voorbereid zijn op ongewenste situaties is in onze optiek het gebruik van het gezonde verstand!

Inmiddels heeft het WhatsApp Buurtpreventie initiatief haar nut bewezen. Steeds vaker zien we nieuwsberichten waar het burgerinitiatief heeft bijgedragen aan de oplossing of het voorkomen van zaken, ook de politie is zonder uitzondering zeer positief over de WhatsApp Buurtpreventie hulpen ook het Ministerie van Justitie en Veiligheid te Nederland ziet de waarde van deze buurtpreventie initiatieven!